Yara İzi (Skar) Ekimi


Skarlar kaza, yaralanma, ameliyat, cilt enfeksiyonları, yanık veya farklı nedenlerle oluşan cilt yaralarının iyileşirken ortaya çıkan onarım dokusudur ve halk arasında iz olarak adlandırılır.İyileşme sürecinde saç/kıl folikülleri zarar görerek beslenme bozukluğu ile birlikte saçsız/kılsız bölgeler oluşturur.(saç,sakal,bıyık,kaş gibi alanlarda) Yaraların oluş şekli (donör sahada yatay yada dikey), yara derinliği, enfeksiyon varlığı, yara iyileşmesi yara izi oluşmasını etkileyen faktörlerdir. Büyük ve derin yaralar daha fazla iz bırakmaya meyillidir. Her türlü tekniğe rağmen bazı insanlarda kabarık izler kalmasın nedeni genetik olarak yatkın olmasıdır. Bazı skarlar ufak olup gizlemesi kolay ,pek görünmezken bazıları ise büyük ve fark edilebilir olur.Bu durumda skar revizyonu ile skar oluşmuş bölgeye saç ekimi ile skarlar kısmen veya tamamen kamufle edilir. Skarlı alan üzerindeki kanlanma azlığı dolayısıyla ekilen greftlerde (köklerde) fire verilmesi olasılığı bu sebepten dolayı sözkonusudur. Buradaki temel kriter hasarın derecesi ve skar dokusunun kanlanma oranıdır.
Skar revizyonu bu oluşan skarın görüntüsünü ortadan kaldırmak için skarın üzerine yapılan saç ekimi işlemidir.Bu bir kamuflaj yöntemi olup bazı durumlarda seyreklikler azda olsa fark edilebilir.Skar oluşmuş doku sertleşmiş, cilt altı dolaşımı olması gerektiği gibi olmayan bir bölge olup ekilen yeni saçların beslenmesi normal dokulara göre daha zordur. Fue yöntemi skar revizyonu için önde gelen methodlar arasındadır.Skar revizyonu için kullanılacak greft sayısı skarın uzunluğu ve genişliğine göre değişmektedir.

Not

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.
TurkishEnglishArabicGermanDutchFrenchSwedish